För dig som arbetar som lärare

Du som arbetar som lärare vet vilka utmaningar yrket innebär. Anledningen till att du valt att bli lärare är förmodligen att du gillar att se barn och ungdomar lära sig saker. Som lärare ser du inte bara barnets kunskapsutveckling. Du ser eleverna växa som individer och vägleder dem inför alla de olika utmaningar som livet innebär. Men på senare år upplever många lärare att de får mindre tid över för eleverna. Tiden går istället åt till administrativa uppgifter. Det rör sig om allt från att dokumentera elevernas kunskapsutveckling till att fylla i betygsmatriser för varje elev.

Kommunikation med elever och föräldrar

Ovanpå all dokumentation och planering av lektioner, ska du också hålla kontakt med eleverna och dess vårdnadshavare. Dagens föräldrar är väldigt engagerade i barnens undervisning och förväntar sig en kontinuerlig dialog med skolan. För att underlätta lärarnas jobb så kan det vara smart att använda sig av en digital lärplattform. Läs mer på nätet om du är intresserad av smarta lärplattformar. Genom att använda en lärplattform där du bland annat kan dokumentera, fylla i betygsmatriser och kommunicera får du tid över till att vara med eleverna. Eller varför inte använda tiden till att förbereda en riktigt rolig lektion.