Effektiva integrationsstrategier

En genomtänkt integrationsstrategi gynnar din organisation. Vilket innebär att du som företagare tar kontroll över din affärsverksamhet. Det kan därmed skapa möjligheter för dig att få kontroll över processer i företaget. Det kan handla om dina konkurrenter, distributörer och leverantörer. Det finns olika strategier;

Horisontell integrationsstrategi

Affärsverksamheter använder en horisontell integrationsstrategi för att möta konkurrens. Vilket innebär att verksamheten tillämpar samma typ av distributionskedja som deras motståndare verkar inom. Anledningen till denna typ av strategi är bland annat; expandera i nya områden, differentiering av produkter, marknadsövertag samt minskade produktionskostnader. Det kan till exempel vara en snabbmatskedja som går ihop med ett liknande företag för att kunna nå ut till fler kunder.

Vertikal integrationsstrategi

Att använda sig av en vertikal integrationsstrategi ger din verksamhet en fördel gentemot konkurrenter. Detta genom att ni skapar kontroll över fler olika delar av verksamheten såsom distributionsled, produktion samt lager. Ett företag som är beroende av stål kan köpa en gruva för att garantera en tillgång till material, därmed en bakåtgående integration. En framåtgående integration handlar om att ta över distributionsled och därmed göra sig oberoende av mellanhänder och därmed öka intäkter. Detta gjorde Amazon genom att köpa in sig hos matkedjan Whole Food Market. En balanserad integrationsstrategi kombinerar framåtgående och bakåtgående integrationsstrategi.